Nhã Phương

Mình là Phương fan cuồng của Barca, một cô gái kỳ quặc thích viết và chia sẻ về bóng đá, bóng đá gắn kết mọi người theo cách rất riêng và đặc biệt mà không thứ gì khác có thể làm được.
Nơi ở
Đà Lạt

Các danh hiệu

  1. 5

    Keeps coming back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top